ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre en düşük başarı notu C3 olmak üzere en az 240 AKTS`yi başarıyla tamamlayan ve en az 2.00 genel akademik ortalamaya sahip olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster