ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini yerine getirmelidir. Buna göre; ilgili yönetmeliğin “Mezuniyet”başlığı, 26. Maddesinde yer alan;  öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için;

    a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,

    b) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120) krediyi başarıyla tamamlaması,

    c)Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.  

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster