ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Eğitim-öğretim programında yer alan tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere Hukuk Lisans diploması verilir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 26. Maddesi hükümlerini sağlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır. 240 AKTS`yi tamamlayan öğrenci mezun olur.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster