ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Matematik Bölümü lisans programından mezuniyet koşulu,öğrencilerin programda belirlenen derslerden en düşük başarı notu C3 olmak üzere 240 AKTS kredisini tamamlamak ve en az 2.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster