ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Çankırı KaratekinÜniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgilihükümlerini yerine getirmelidir. Buna göre; ilgili yönetmeliğin “Mezuniyet”başlığı, 26. Maddesinde yer alan;  öğrencininmezuniyete hak kazanabilmesi için;

    a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğüdersleri, uygulamaları, stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıylatamamlaması,

    b) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120) krediyibaşarıyla tamamlaması,

    c)Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.  

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster