ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencinin mezun olabilmesi için; 1. Birinci yıl güz ve bahar dönemlerinde 30 + 30 akts kredilik dersler zorunludur. Birinci yılın güz ve bahar dönemlerindeki bu 60 akts kredilik zorunlu dersler ile ikinci, üçüncü ve dördüncü yılların güz ve bahar dönemlerindeki zorunlu dersleri başarı ile geçmek. 2. Seçmeli derslerle birlikte geçtiği derslerin toplam kredisinin 240 akts kredi olması. 3. Zorunlu stajın yapılması şartlarını sağlaması gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster