ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için, öğrencinin 60 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması (21Ulusal Kredi) ve 60 AKTS kredi yükü olan Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği`nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster