ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları (derslerden başarılı olabilmek için yarıyıl sonunda en az CC notunun alınmış olması gereklidir) , genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olmaları ve lisansüstü tezlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster