ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Çocuk Gelişimi Programı`ndan mezun olabilmek için öğrenciler ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120) AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Çocuk Gelişimi Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için Çocuk Gelişimi Programı ders planlarında yer alan dersleri başararak AGNO` larının en az 2.00 düzeyinde olması gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster