ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster