ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ÇAKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,
    b) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması,
    c) ÖnLisans/Lisans öğrencileri için genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. 

    Bölümümüz öğrencileri programdaki tüm zorunlu dersleri başarmış olması ve en az 240 AKTS kredisi sağlamış olması gerekmektedir. Mezuniyet koşulu olan 240 AKTS`nin, 81 AKTS olan toplam seçmeli ders kredisinin en az 41`ini bölüm derslerinden seçmek zorundadır. Öğrenciler isterlerse seçmeli derslerin tamamını bölüm içinden alabilir. Bölüm dışı seçmeli ders almak isteyen öğrenciler kalan 41 AKTS`nin isterlerse tamamını fakülte havuzundan seçebilir. Öğrenciler üniversite havuzundan ders almak istediği takdirde ise en fazla 21 AKTS`lik ders alabilir. 

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster