ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Yüksek Lisans derecesi alabilmek için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü programından en az 7 ders alınması, seminer ve uzmanlık alan derslerinin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda yapılan tez çalışmasının, atanan tez jürisi önünde savunulması ve jüri üyelerinin en az salt çoğunluğunun olurunun alınması gerekir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster