ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Uluslararası Ticaret bölümünü tüm derslerini en az DD notu ile başararak 8 yarıyılda 240 AKTS toplayan ve Genel Akademik Başarı Not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster