ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ÇAKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,
    b) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması,
    c) ÖnLisans/Lisans öğrencileri için genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster