ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Programdaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan, asgari 120 AKTS’yi sağlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve 20 iş günü 160 saat yaz stajını yapan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster