ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • a)Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajlarıÖnLisans-Lisans Yönetmelikleri hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,

    b)Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTSkrediyi başarıyla tamamlaması,

    c)Ön Lisans/Lisans öğrencileri için genel akademik başarı not ortalamasının en az2,00 olması gerekir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster