ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Doktora programı, 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere 3`ü zorunlu olmak üzere toplam 8 ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve yeterlik sınavından, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Adaylar dersleri, seminer çalışmalarını, yeterlik sınavlarını, tez önerilerini ve de tez savunmalarını başarıyla tamamladıkları takdirde doktora programından mezun olmaya hak kazanırlar.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster