ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır.  Buna göre;sınavların değerlendirilmesinde; ilgili yönetmeliğin “Sınavlar ve Değerlendirme” başlığı, 14. maddesinde yer alan esaslar dikkate alınmaktadır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster