ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Sınavlar; kısa sınav, ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulama sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavıdır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

    Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınavı ve bir yıl sonu sınavı yapılır. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar, atölye, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınavı yerine geçebilir. Başarı notu sayısal olarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun tespiti için, bir ara sınavı yapılması durumunda ara sınavının başarı notuna etkisi %40’tır. Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınav ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’den çok olamaz. Yıl sonu sınavının toplam etkisi her koşulda % 30`dan az olamaz.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster