ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Öğrencinin dersten yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu veya notları ile yarıyıl sonu sınavında aldığı yüz tam not üzerinden verilen notu dikkate alınarak Üniversitemiz Başarı Değerlendirme Yönergesi kapsamında 4lük not sistemine dönüştürülerek değerlendirilir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre; sınavların değerlendirilmesinde; ilgili yönetmeliğin Sınavlar ve Değerlendirme başlığı, 14. maddesinde yer alan esaslar dikkate alınmaktadır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster