ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Öğrencinin dersten yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu veya notları ile yarıyıl sonu sınavında aldığı yüz tam not üzerinden verilen notu dikkate alınarak Üniversitemiz Başarı Değerlendirme Yönergesi kapsamında 4?lük not sistemine dönüştürülerek değerlendirilir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster