ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Sınav Değerlendirme Kuralları
 • Sınavlar; kısa sınav, ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünlemesınavı, uygulama sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavıdır.Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarakyapılabilir.

  Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınavı ve bir yıl sonu sınavıyapılır. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar,atölye, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınavı yerine geçebilir. Başarı notusayısal olarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun tespiti için,bir ara sınavı yapılması durumunda ara sınavının başarı notuna etkisi %40’tır.Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınavve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’den çok olamaz. Yıl sonu sınavının toplam etkisi her koşulda % 30`dan az olamaz.

  (2) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları, katsayıları ve ifadeleri şunlardır:

  a) Sayısal Notlar Harf Notları Katsayılar

  90-100AA 4.00

  85-89BA 3.50

  80-84BB 3.00

  75-79CB 2.50

  70-74CC 2.00

  65-69DC 1.50

  60-64DD 1.00

  50-59FD 0.50

  0-49FF 0.00

  b) Diğer harf notları ise şunlardır:

  1) FF1 notu: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavagirmedi, başarısız. Bu not, yarıyıl/yıl sonu ve genel akademik başarı notortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme alınır.

  2) FF2 notu: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına girmehakkı yok, başarısız.

  3) M notu: İntibak veya muafiyet sınavı sonucu muaf olunan derslere verilir. Ayrıca yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerindaha önceki programlarda aldıkları derslerdendenkliği ilgiliyönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilen nottur.

  4) G notu: Geçer (kredisiz derslerden başarılı).

  5) K notu: Kalır (kredisiz derslerden başarısız).

     Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster