ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Bir öğrencinin ham başarı notu o derse ait ara sınav notu ile kısa süreli sınavlar, ödevler ve proje notlarının ortalamasının %40-70`i ile yarıyıl sonu sınav notunun %30-60`ının toplanması ile belirlenir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster