ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Öğrencinin yarıyıl içi ile yarıyıl sonu sınavında aldığı yüz tam not üzerinden verilen notu dikkate alınarak Üniversitemiz Başarı Değerlendirme Yönergesi kapsamında 4’lük not sistemine dönüştürülerek değerlendirilir. 


    Öğrenciler aldıkları derslerden ara sınav ve yarıyıl sonu  sınavlarını başarı ile vermek zorundadırlar. Bununla birlikte ek sınavlar, ödevler, raporlar vb. ders notlarına etki eder.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster