ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Öğrenciler, dönem içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) her ders için yapılacak olan, sınav veya sınavlara tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB)ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster