ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar, uygulamalar, raporlar ve ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. 

    Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencisinin 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster