ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70?ine, uygulamalı derslerin%80?ine katılması zorunludur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir.Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayılmak için doktora yeterlik öğrencilerinin ise en az 2.50 başarı puanı almaları gerekir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster