ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Bölüm Bşk. ve Koordinatörler (Mevlana,Farabi,Erasmus)
  • Biyoloji Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Dr. Seçil AKILLI ŞİMŞEK e-mail: secilakilli@gmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr.Öğrt.Üyesi İlkay ÇORAK ÖCAL e-mail: ilkaycorak@karatekin.edu.tr Dr.Öğrt.Üyesi Mehmet SEZGİN e-mail: sezgin@karatekin.edu.tr Bölüm AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Melda DÖLARSLAN e-mail: mld@karatekin.edu.tr Bölüm Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Özcan ÖZKAN e-mail: ozcanozkan@karatekin.edu.tr Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Sezgin Bölüm Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Özcan ÖZKAN e-mail: ozcanozkan@karatekin.edu.tr Bölüm ÖYP Koordinatörü Dr.Öğrt.Üyesi Mehmet SEZGİN e-mail: sezgin@karatekin.edu.tr Bölüm Seçim Komisyonu Dr. Öğrt.Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar e-mail:tyorulmaz@karatekin.edu.tr

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster