ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sistem Analizi ve Tasarımı I CBL205 GÜZ 2+2 Fak./ Üni. Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ortaya konan çerçeve içerisinde konu seçimi ,için grup çalışması yapar. Konu ile ilgili ön çalışma yapar.
  2-Çalışmanın kapsamını belirler. Seçilen çalışmayı detaylı inceler, grup arkadaşları ve öğretim elemanı ile çözüm önerileri bulur.
  3-İşlem basamaklarını yazar. Çalışmanın muhtemel hatalarını önlemek için gerekirse diyagram halinde hazırlık yapar.
  4-Çalışmanın çıktı formatlarını planlar ve düzenler. Test eder.
  5-Kağıt üzerinde yapılan çalışmaları bilgisayar ortamında yazar. Yazılan çalışmaları çalıştırır ve test eder.
  6-Bunun için gerekirse boş zamanlarını kullanarak okul içi ve dışı kaynaklardan destek alır.
  7-Yaptığı çalışmayı güvenli olarak muhafaza eder, yedeğini alır.
  8-Yaptığı çalışmaları bir sunum şeklinde hazırlar. Gerekirse güncel sunu yazılımları kullanır. Bu çalışmalarını internet, CD gibi ortamlara aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler02510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ön çalışma ve konu Seçimi
  2 Ön çalışma ve konu Seçimi
  3 Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti
  4 Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti
  5 Çıktıları planlama, derleyip düzenleme
  6 Çıktıları planlama, derleyip düzenleme
  7 Çıktıları planlama, derleyip düzenleme
  8 Ara Sınav
  9 Sunu ve Değerlendirme I
  10 Laboratuar çalışmaları
  11 Laboratuar çalışmaları
  12 Laboratuar çalışmaları
  13 Laboratuar çalışmaları
  14 Laboratuar çalışmaları
  15 Sunu ve Değerlendirme II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Bekir Güldibi
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Şenay Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sistem Analizi ve Tasarımı. Çetin Güler
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Entegre bir çalışma yapmak. Yeni bir çalışma vasıtasıyla bilgi ve becerileri geliştirip pekiştirmek. Çalışmaları bir plan ile sunmak.
  Dersin İçeriği Ön çalışma ve konu Seçimi. Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti. Çıktıları planlama, derleyip düzenleme. Laboratuar çalışmaları. Sunu ve Değerlendirme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bilgisayar alanında temel kavramları bilir ve bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır. -
  2 Yazılım planlama ve tasarımında görev alır. -
  3 Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir. -
  4 Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar. -
  5 Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır. -
  6 Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir. -
  7 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir. -
  8 Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır. -
  9 İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir. -
  10 Donanım keşif işlemlerinde görev alır. -
  11 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar. -
  12 İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. -
  13 İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür. -
  14 Analitik düşünme yeteneği kazanır. Yerinde ve zamanında doğru eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır. -
  15 Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular. Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster