ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Görsel Programlama II CBL208 BAHAR 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlişkisel Veritabanı Tasarlar ve Kullanır.
  2-İlişkisel Veritabanları Üzerinde Birbirleri ile İlişkili Tablolar Arasında Sorgulamalar Yapar.
  3-Görsel Uygulamalar İçerisinde Veritabanını Kullanır.
  4-Görsel Uygulamalar İçerisinde Rapor ve Grafik Nesnelerini Kullanır.
  5-Kurulum Dosyası Oluşturur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2512020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje0000
  Laboratuar 010110
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Veritabanı Yönetim Sisteminin Tanıtılması ve İlişkisel Veritabanı Tasarımı K1 - Sql Server İşlemleri
  2 Veritabanı Tablolarının Oluşturulması ve Temel Sorgulama İşlemleri K1 - Sql Server İşlemleri
  3 Form Uygulamalarında Veritabanı Kütüphanesinin Kullanılması ve Bağlantı Nesnelerinin Oluşturulması K1 - Sql Server ve ADO.NET
  4 Datagridview Nesnesi Özellikleri ve Kullanımı K1 - Datagridview Kullanımı
  5 Datatable, DataReader, Dataset Oluşturma ve Bağlantı İşlemleri K1 - Visual Studio da Tablo Nesnelerinin Kullanımı
  6 Form Uygulamaları Üzerinde Temel Veritabanı Sorgulama İşlemleri K1 - Visual Studio İle Sql Server Sorgulama İşlemleri
  7 Form Uygulamaları Üzerinde İleri Düzey Veritabanı Sorgulama İşlemleri K1 - Visual Studio İle Sql Server Sorgulama İşlemleri
  8 Ara Sınav
  9 Formlar üzerinden İlişkisel Veritabanına Veri Kaydetme, Düzenleme ve Silme İşlemleri I K1 - Visual Studio İle Sql Server Veritabanlarında Insert, Update ve Delete Sorgularının Kullanımı
  10 Formlar üzerinden İlişkisel Veritabanına Veri Kaydetme, Düzenleme ve Silme İşlemleri II K1 - Visual Studio İle Sql Server Veritabanlarında Insert, Update ve Delete Sorgularının Kullanımı
  11 Programlama Dili İçerisine Entegre Edilmiş Sorgulama Nesnelerinin Kullanımı K1- LINQ
  12 Raporlama Nesneleri Özellikleri ve Rapor Oluşturma K1 - ReportViewer Kullanımı
  13 Grafik Nesneleri Özellikleri ve Grafik Oluşturma K1 - Chart Nesneleri Özellikleri ve Kullanımı
  14 Görsel Programlama Üzerinde Hata Denetimi K1 - İstisna Yönetimi
  15 Kurulum Projesi Oluşturma ve Kullanımı K1 - Setup Projesi Hazırlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. İsmail KARAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1 - Her Yönüyle C# 4.0 Kodlab Yayınları
  Yardımcı Kitap YK - 1 Görsel Programlama Ders Notları
  Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile ilişkisel veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Veritabanı Bağlantı İşlemleri. Temel Veritabanı Bağlantı Nesneleri Özellikleri. Form Uygulamaları Üzerinde Veritabanı İşlemleri. Uygulama içerisinde Temel Veritabanı Sorgulama İşlemleri. Datagridview ve Dataset Nesneleri ve Özellikleri. Uygulama içerisinde İleri Düzey Veritabanı Sorgulama İşlemleri. Form Uygulamaları Üzerinde İlişkisel Veritabanı Sorgulama İşlemleri. Raporlama Nesneleri Özellikleri ve Rapor Oluşturma. Grafik Nesneleri Özellikleri ve Grafik Oluşturma. İşletim Sistemi Elemanlarına Erişim ve İşlemler. Görsel Programlama Üzerinde Hata Denetimi. Kurulum Dosyası Oluşturma ve Kullanımı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bilgisayar alanında temel kavramları bilir ve bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır. 3
  2 Yazılım planlama ve tasarımında görev alır. 4
  3 Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir. 4
  4 Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar. 2
  5 Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır. 3
  6 Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir. -
  7 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir. -
  8 Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır. -
  9 İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir. -
  10 Donanım keşif işlemlerinde görev alır. -
  11 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar. -
  12 İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. -
  13 İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür. -
  14 Analitik düşünme yeteneği kazanır. Yerinde ve zamanında doğru eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır. 3
  15 Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular. Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster