ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Ders Tanımı
  • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
    Elektrik Makineleri I CEL112 BAHAR 3+1 Z 4
    Öğrenme Çıktıları
    1-D.A. makinalarının yapısını ve çalışma prensibini açıklar
    2-D.A. makinalarına yol verme ve hız kontrol yöntemlerini uygular
    3-D.A. motorlarında elektriksel frenleme yöntemlerini tanır.
    4-Transformatörlerin yapısını ve çalışma ilkelerini açıklar
    5-Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapar
    6-Üç fazlı transformatörlerde değişik bağlantı gruplarını tanır.
  • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
  • EtkinlikKatkı Yüzdesi

    (100)

    SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
    Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
    Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6530
    Ödevler0000
    Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
    Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
    Proje0000
    Laboratuar 0000
    Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6021020
    Diğer 0000
    Toplam İş Yükü(Saat)   116
    Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
    Dersin AKTS Kredisi   4
  • Ders Akışı
  • Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 D.A. Makinalarının çalışma İlkeleri yapısı ve parçaları K1
    2 D.A Makinalarında indüklenen gerilim ve moment hesabı K1
    3 D.A Makinalarında indüklenen gerilim ve moment hesabı K1
    4 D.A.Makinalarında besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu K1
    5 D.A.Genaratörlerinin temel davranışları(Karekteriskleri) K1
    6 D.A. Motorlarında yol verme,hız kontrolü ve frenleme K1
    7 Tek Fazlı ve Üç Fazlı Transformatörlerin Yapısı ve çalışma ilkeleri K1
    8 Ara Sınav
    9 Tek Fazlı ve Üç Fazlı Transformatörlerin Yapısı ve çalışma ilkeleri K1
    10 Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması K1
    11 Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması K1
    12 Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim K1
    13 Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim K1
    14 Üç Fazlı transformatörlerinin değişik bağlantı grupları K1
    15 Üç Fazlı transformatörlerinin değişik bağlantı grupları K1
    Ön Koşul -
    Ders Dili Türkçe
    Koordinatör TURGAY TAŞKIN
    Dersi Verenler -
    Ders Yardımcıları -
    Kaynaklar K1. Ders notları Ögr.Gör. Turgay TAŞKIN
    Yardımcı Kitap -
    Dersin Amacı D.A. makinalarının ve transformatörlerin yapısını ve çalışma prensibini öğrenerek endüstriyel alanlarda uygulamaktır.
    Dersin İçeriği D.A. makinalarının yapısını ve çalışma prensibi, D.A. makinalarına yol verme ve hız kontrol yöntemleri,D.A. motorlarında elektriksel frenleme yöntemleri,transformatörlerin yapısını ve çalışma ilkeleri, transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı, üç fazlı transformatörlerde değişik bağlantı grupları.
  • Program Yeterlilik Çıktıları
  • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar. -
    2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. 2
    3 Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar 3
    4 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. 2
    5 Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar. -
    6 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. 1
    7 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. -
    8 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir -
    9 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar. -
    10 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar. -
    11 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder. -
    12 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar. -
    13 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular. -
    14 Tesisatı kontrol eder ve onarır. -
    15 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar. -
    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster