ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dijital Elektronik CEL223 GÜZ 3+1 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dijital Kavramlar
  2-Sayı Sistemleri
  3-Mantık Devreleri
  4-Boole İfadeleri
  5-Bileşimsel Devreler
  6-Mantık Aileleri
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 021428
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   126
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,2 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Analog ve dijital sinyallerin açıklanması ve TTL ve CMOS devrelerde mantık düzeyi 1 ve mantık düzeyi 0?a denk gelen gerilimlerin söylenmesi. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  2 Onluk tabandaki sayıları ikilik tabana ve ikilik tabandaki sayıları onluk tabana dönüştürmenin yapılması. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  3 İkilik tabandaki sayıları onaltılık tabana ve onaltılık tabandaki sayıları ikilik tabana dönüştürmenin yapılması. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  4 BCD kodun ikilik ve onaltılık taban ile ilişkisinin açıklanması. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  5 Mantıksal VE (AND) ,VEYA (OR), DEĞİL (NOT) ve VE DEĞİL (NAND) fonksiyonlarının açıklanması . Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  6 Mantıksal VEYA DEĞİL (NOR),ÖZEL VEYA (X-OR) ve Tampon (buffer) fonksiyonlarının açıklanması . Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  7 Mantık kapıları kullanarak devreler meydana getirilmesi. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  8 Ara Sınav
  9 Yalnızca VE DEĞİL (NAND) kapıları kullanarak diğer kapıların elde edilmesi. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  10 Toplama , çıkarma , birleştirme , tamamlama , iptal etme işlemlerine ilişkin boole kurallarını ve teoremlerini kullanarak boole ifadelerini sadeleştirme işleminin yapılması . Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  11 Karnaugh haritaları ile sadeleştirme yapılması. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  12 Kod çözücülerin (decoder) ve Kodlayıcıların (encoder) çalışmasının ve kullanılışının açıklanması Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  13 7segmentli kod çözücünün çalışmasını ve kullanılışının açıklanması .7segmentli displaylerin ve LCD displaylerin tanınması ve kullanılması . Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  14 Tekilleyici (multiplexer) , Çoğullayıcı (demultiplexer), Karşılaştırıcı (comparator) kullanarak mantıksal problem çözülmesi Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  15 TTL , MOS , CMOS elemanların elektriksel özelliklerini ve katalog özelliklerini okuyup yorumlanması.. Ders kitaplarından ilgili yerlerin tespit edilerek konuların daha iyi anlaşılması için örneklerin çoğaltılması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Göksu Görel
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı 1. Öğrencinin dijital elektronik ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. 2. Dijital mantık devreleri ile ilgili sayı sistemlerini tanıyabilme . 3. Mantıksal devrelerin işleyişini kavrayabilme. 4. Boole ifadeleri ve bunların dijital mantık devreleri ile ilişkisini kavrayabilme . 5. Bileşimsel devrelerin (combinational) çalışması ve kullanılışını kavrayabilme .
  Dersin İçeriği A. Dijital Kavramlar B. Sayı Sistemleri C. Mantık Devreleri D. Boole İfadeleri E. Bileşimsel Devreler F. Mantık Aileleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar. 3
  2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. 3
  3 Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar 3
  4 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. 2
  5 Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar. 2
  6 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. 2
  7 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. 2
  8 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir 3
  9 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar. 2
  10 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar. 3
  11 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder. 3
  12 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar. 4
  13 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular. 2
  14 Tesisatı kontrol eder ve onarır. 4
  15 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster