ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Teknolojinin Bilimsel İlkeleri CEL103 GÜZ 3+1 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ölçüm yapar, birim sistemlerini açıklar.
  2-Kinematik, dinamik ve statik ile ilgili temel kavramları açıklar, problemleri çözer.
  3-Malzeme özelliklerini ve malzemeyi koruma metotlarını açıklar.
  4-İş, güç ve enerji ile ilgili problemleri çözer. Basıncı açıklar ve basınç ölçüm cihazlarını kullanır.
  5-Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini açıklar. Isı ve sıcaklık kavramlarını ve ısı transferini açıklar ve hesaplamalarını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölçme, skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması, K 1 BÖLÜM 1
  2 Hareket bilgisi; yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması, K 1 BÖLÜM 2
  3 Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması, K 1 BÖLÜM 2
  4 Dinamik; dinamik ile ilgili kanunlar ve dinamik problemlerinin hesaplanması K 1 BÖLÜM 3
  5 Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması. K 1 BÖLÜM 4
  6 Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları K 1 BÖLÜM 5
  7 Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, K 1 BÖLÜM 5
  8 Ara Sınav
  9 Çekme deneyi K 1 BÖLÜM 5
  10 İş, güç ve enerji. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması K 1 BÖLÜM 6
  11 Hidrostatik, emel kavramlar. Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı K 1 BÖLÜM 7
  12 Dalgalar ve ses. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları. Ses ve özellikleri K 1 BÖLÜM 8
  13 Sıcaklık, sıcaklık ölçüm aletleri, sıcaklık etkisi ile cisimlerin genleşmesi K 1 BÖLÜM 9
  14 Isı, ısı alışverişi ve faz değişimleri K 1 BÖLÜM 10
  15 Isı transferi ve önlenmesi, nanoteknoloji K 1 BÖLÜM 10, K 1 BÖLÜM 1
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr.Gör.Kemal Şentürk
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K 1 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Ders Notu Ögr. Gör. Kemal ŞENTÜRK
  Yardımcı Kitap YK1 Serway, 5.baskıdan çeviri; Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu ; ISBN: 9757477168 Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Arkadaş Yayıncılık, Çeviri Editörü Prof. Dr. Çengiz Yalçın; ISBN:9755093680
  Dersin Amacı Fiziğin mesleki anlamdaki önemini kavratmak, mesleği için gerekli olan fizik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliliği kazandırmak. İşlem yapma, yorum yapma gücünü geliştirmek, ön lisans programını tamamlayabilmesi ve diğer meslek derslerindeki konuları daha iyi anlayabilmesi için gerekli olan fizik altyapıyı sağlamak.
  Dersin İçeriği Ölçme, skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine ayrılması. Hareket bilgisi, yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması. Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması. Dinamik; dinamik ile ilgili kanunlar ve dinamik problemlerinin hesaplanması. Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması. Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları. Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi. İş, güç ve enerji. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması Hidrostatik ve temel kavramlar. Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı. Dalgalar ve ses. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları. Ses ve özellikleri. Isı ve sıcaklık, sıcaklık ölçüm aletleri. Isı etkisi ile cisimlerin genleşmesi. Nanoteknoloji hakkında genel bilgiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar. -
  2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. 3
  3 Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar -
  4 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. -
  5 Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar. -
  6 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. -
  7 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. 2
  8 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir 3
  9 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar. -
  10 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar. 2
  11 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder. 2
  12 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar. 3
  13 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular. -
  14 Tesisatı kontrol eder ve onarır. -
  15 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster