ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel ve Teknik İletişim CEL105 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir.
  2-Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar.
  3-Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür Üstlerine bilgi verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, İletişimin tanımını, önemini, sürecini, öğelerinin anlatılması.
  2 İletişim türlerini sınıflandırılması, engellerini belirlenmesi, engelleri aşma yollarının öğrenilmesi.
  3 Empatik iletişim, Empatik iletişim ve dinleme becerileri ile sempatin konularının anlatılması.
  4 Sözlü iletişim, süreci, önemi, sözlü iletişim türleri, avantaj ve dezavantajlarının anlatılması.
  5 Sözsüz iletişim, süreci, önemi, türleri, avantaj ve dezavantajları.
  6 Yazılı iletişim; icadı, öğeleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir, türlerini ve araçlarını öğrenir, gerektiğinde uygular.
  7 Yazışma türlerini, ticari ve resmi yazışmaları bilir, resmi yazı türlerinin öğretilmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Form yazılarını ve özel yazışmaları bilir, Özgeçmiş, dilekçe ve rapor yazmasını öğrenir.
  10 Yazışma türlerinden iş mektuplarını, türlerini bilir, iş mektubu düzenlemesinin öğretilmesi.
  11 Örgütsel yazışma ve iş mektuplarını bilir. Örgütlerde iletişimin işleyişini ve örgütlerde kullanılan iletişim araçlarının öğretilmesi.
  12 Örgütsel iletişimin anlamını, önemini, amacını ve fonksiyonlarını bilir. Örgütsel iletişim yöntemlerini ve araçlarını öğrenir.
  13 Teknik iletişimi bilir. Teknik ve Teknoloji kavramını öğrenir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin öğretilmesi.
  14 Form düzenleme ve grafik iletişimi bilir. İletişimde tablo ve şema kullanımını öğrenir.
  15 Bilgi teknolojileri ve iletişimi bilir. Bilgisayar ağları ile iletişim, İnternet, İntranet, Extranet ile ilgili konuları öğrenir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Murat ALTUN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, Cumhur Erdönmez; Genel ve Teknik İletişim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005
  Yardımcı Kitap Hasan Tutar, Ferit Ayyıldız; Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2006 Üstün Dökmen; İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1996
  Dersin Amacı 1. Öğrencilerin kişisel iletişimlerinde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek. 2. Örgütsel ortamda gerçekleşen iletişim faaliyetlerinin farkında olmalarını sağlamak. 3. Örgütsel iletişim araç ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilmelerini temin etmektir.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı, İletişimin tanımını, önemini, sürecini, öğelerinin anlatılması.İletişim türlerini sınıflandırılması, engellerini belirlenmesi, engelleri aşma yollarının öğrenilmesi. Empatik iletişim, Empatik iletişim ve dinleme becerileri ile sempatin konularının anlatılması.Sözlü iletişim, süreci, önemi, sözlü iletişim türleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir. Sözsüz iletişim, süreci, önemi, türleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.Yazılı iletişim; icadı, öğeleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir, türlerini ve araçlarını öğrenir, gerektiğinde uygular.Yazışma türlerini, ticari ve resmi yazışmaları bilir, resmi yazı türlerini öğrenir. Form yazılarını ve özel yazışmaları bilir, Özgeçmiş, dilekçe ve rapor yazmasını öğrenir.Teknik iletişimi bilir. Teknik ve Teknoloji kavramını öğrenir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri öğrenir.Bilgi teknolojileri ve iletişimi bilir. Bilgisayar ağları ile iletişim, İnternet, İntranet, Extranet ile ilgili konuları öğrenir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar. -
  2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. 5
  3 Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar 5
  4 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. -
  5 Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar. -
  6 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. -
  7 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. -
  8 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir -
  9 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar. -
  10 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar. -
  11 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder. -
  12 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar. -
  13 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular. -
  14 Tesisatı kontrol eder ve onarır. -
  15 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster