ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Dunyası ve Girişimcilik CEL242 BAHAR 3+1 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Girişimciliğin önemini ve nasıl girişimci olunduğunu açıklar. Türkiye?de girişimci olma şekillerini tanır. Girişimcilerin başarı ve başarısızlık sebeplerini açıklar.
  2-2. Risk sermayesini ve Türkiye?deki uygulama alanını açıklar. İş fikirleri üretmenin önemini ve girişimcilik politikalarını açıklar. İşletmenin kuruluşuyla ilgili dosya düzenler.
  3-3. Çeşitli büyüklük ölçülerine göre küçük işletmeleri sıralar. Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkılarını açıklar. Küçük işletmeye sahip olmanın yararlarını ve sakıncalarını açıklar.
  4-4. Liderlik ve motivasyonun girişimcilikte önemini açıklar.
  5-5. Türkiye?deki ve dünyadaki girişimcilik akımlarını ve modellerini inceler,
  6-6. İş planı hazırlama ve proje hazırlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  7-7. Girişimci lider örnekleri tanır ve girişimcilik süreçlerini inceler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje1011212
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Girişimcilik kavramı, ortaya çıkışı, girişimcilik tanım evrimi
  2 Girişimci ve girişimcilik, yaygın olarak kullanılan girişimcilik türleri
  3 Girişimciliği etkileyen faktörler
  4 Girişimci olma şekilleri
  5 Girişimcilik bağlamında risk, girişimci psikolojik yaklaşımı
  6 Risk sermayesi ve ülkemizdeki uygulama alanları, iş fikirleri
  7 Zihinsel tetikte olma, dikkat, motivasyon koşulları
  8 Ara Sınav
  9 Liderlik, yaratıcık girişimciliğe etkileri
  10 Girişimcilik eğitimleri, girişimcilik ve kültür
  11 Küçük işletmelerin kuruluşları, amaç ve işlevleri
  12 Girişimcilikte kaos ve risk uygulaması
  13 Türkiye?de girişimcilik, yaratıcı düşünce
  14 İş planı hazırlama
  15 Genel değerlendirme ve Örnek olay incelemeleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Ahmet KOCADAĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar DİLSİZ, İrfan. ve Nihat KÖLÜK. Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Detay Yayıncılık, 2005. TOP, Seyfettin Girişimcilik ve keşif süreci, İstanbul Beta yayıncılık 2006
  Yardımcı Kitap YURTSEVEN, Rıdvan. Girişimcilik. Küçük bir İşletme Kurmak ve Yönetmek, Ankara: Detay Yayıncılık. 2007 GÜNEY, Salih. Yönetim ve Organizasyon. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2001
  Dersin Amacı 1. Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme. 2. Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme. 3. Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme 4. Üretim, yönetim ve pazarlama yöntemlerini kavrayabilme. 5. İş fikri geliştirme ve iş planı hazırlayabilme.
  Dersin İçeriği Girişimcilik kavramı, ortaya çıkışı, girişimcilik tanım evrimi, Girişimci ve girişimcilik, yaygın olarak kullanılan girişimcilik türleri, Girişimciliği etkileyen faktörler, Girişimci olma şekilleri, İş planı hazırlama, Liderlik, yaratıcık girişimciliğe etkileri, Küçük işletmelerin kuruluşları, amaç ve işlevleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar. 5
  2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. -
  3 Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar -
  4 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. -
  5 Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar. -
  6 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. -
  7 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. -
  8 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir -
  9 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar. -
  10 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar. -
  11 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder. -
  12 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar. -
  13 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular. -
  14 Tesisatı kontrol eder ve onarır. -
  15 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster