ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ticari Soğutma Sistemleri CİK203 GÜZ 3+1 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır.
  2-İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar.
  3-İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer.
  4-İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini hesaplayabilir.
  5-İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar.
  6-Soğutma sistemlerindeki boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar.
  7-Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)403824
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6021020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompresörlerin genel sınıflandırılması ve kullanım alanlarının açıklanması
  2 Pistonlu kompresörlerin konstrüksiyonu ile ilgili ana özellikleri tanımlanması
  3 Kondenser ve çeşitlerinin tanıtılması
  4 Soğutma kuleleri ve püskürtme havuzlarının temel tiplerini ve yapılarının açıklanması
  5 Evaporatör görevleri ,çeşitleri ve özelliklerinin açıklanması
  6 Buz eritme yöntemlerini genel olarak açıklanması
  7 Genleşme elemanlarının görevlerini, çeşitlerini, uygulama alanlarının açıklanması , bir soğutma sistemi için genleşme vanasının nasıl seçileceğinin açıklanması
  8 Ara Sınav
  9 Ticari tip soğutucuların sınıflandırılmasının yapılması
  10 Meyve suyu ,dondurucu,buz yapıcı vb. ticari soğutucuların sınıflandırılması ve açıklanması
  11 Soğuk depolarda kullanılan soğutma sistemi temel elemanlarının yapısını ve çeşitlerinin açıklanması
  12 Soğuk depolarda kullanılan soğutma sistemi yardımcı elemanlarının çalışma ilkelerinin açıklanması
  13 Ön soğutma odaları ve uzun süreli soğutma odalarının teknik özelliklerinin açıklanması
  14 Hızlı soğutma dondurma yöntemleri ve alınması gereken güvenlik önlemlerinin açıklanması
  15 Hızlı soğutma dondurma yöntemleri ve alınması gereken güvenlik önlemlerinin açıklanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Murat ALTUN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Murat Altun

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar TİCARİ SOĞUTMA (Y.Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu)
  Yardımcı Kitap UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ (NURİ ÖZKUL)
  Dersin Amacı 1. Öğrencinin soğutma sistemi temel elemanlarının (kompresör, evaporatör, kondenser, genleşme vanası) yapısı, çeşitleri ve uygulamalarını tanır. 2. Soğutma kulesinin yapısı, çeşitleri, uygulamaları ve çalışma ilkesini açıklayabilme. Ticari soğutma cihazlarının yapısı ve uygulamalarını tanır. 3. Soğuk depolarda kullanılan soğutma sistem elemanlarını ve farklı soğuk depo uygulamalarını tanır. 4. Hızlı soğutma (kriyojenik) uygulamalarını tanıyabilme ve hızlı soğutma tekniklerini açıklar.
  Dersin İçeriği 1. Ticari soğutma sistemlerinde kullanılan kompresörlerin sınıflandırılmasını, çeşitlerini (pistonlu, dönel, santrifüj v.s) ve yapısını tanımlayabilme ve çalışma prensiplerini açıklar. 2. Farklı tip kondenserleri (hava soğutmalı, su soğutmalı ve evaporatif) ve soğutma kulelerini tanır. 3. Evaporatörlerin yapısı, çeşitleri ve uygulama alanlarını listeleyebilme, evaporatörlerde kullanılan buz eritme yöntemlerini ve termodinamiğin evaporatörlere nasıl uygulanacağını açıklar. 4. Genleşme cihazlarının yapısını, çeşitlerini (termostatik, otomatik, kılcal boru, şamandıralı tip, termoelektrik vb.), uygulama alanlarını ve seçim kıstaslarını tanıyabilme ve genleşme cihazlarının çalışma ilkelerini açıklar. 5. Farklı tip ticari soğutma cihazlarının yapısını, özelliklerini, uygulama alanlarını tanıyabilme ve bu cihazların sınıflandırılmasını yapar. 6. Ürünlerin düşük sıcaklıkta toplu halde depolandığı alanların yapılmasında kullanılan yapı malzemeleri, ürünlerin muhafaza sıcaklığını sağlayan soğutma sistemi temel ve yardımcı elemanlarının yapısını, çeşitlerini tanıyabilme ve soğutma sisteminde kullanılan yardımcı elemanların çalışma ilkelerini açıklayabilme. Hızlı soğutma sistemlerinde kullanılan soğutma sistemi temel ve yardımcı elemanları, soğutucu akışkanları, boru tesisatı tanıyabilme ve hızlı soğutmanın teknik özelliklerini açıklar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır. 4
  2 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar 5
  3 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer. -
  4 İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini hesaplayabilir. -
  5 İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar. 2
  6 Soğutma sistemlerindeki boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. 1
  7 Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar. -
  8 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili arızaları teşhis ve tamir eder, periyodik bakımlarını yapar. -
  9 Çalıştığı işyerlerinde amirleri ve yönetimi altında bulunan personel ile iyi iletişim kurar. -
  10 İşletme yönetimini bilir. -
  11 Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster