ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Ekonomi CIS105 GÜZ 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-EKONOMİ KAVRAMLARI VE EKONOMİK SİSTEMLER
  2-ARZ VE TALEP
  3-FİYAT MEKANİZMASI VE PİYASA DENGESİ
  4-PİYASA TÜRLERİ VE ESNEKLİKLER
  5-TEMEL MİKRO EKONOMŞK SORUNLAR VE ÇÖZÜ ÖNERİLERİ
  6-TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 EKONOMİNİN TANIMI, KONUSU VE AMACI DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  2 EKONOMİK SİSTEMLER VE TEMEL EKONOMİK KAVRAMLAR DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  3 PİYASA MEKANİZMASI: ARZ, TALEP VE FİYATIN OLUŞUMU DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  4 PİYASADA DENGENİN OLUŞMASI DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  5 PİYASA YAPISI VE PİYASA TÜRLERİ DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  6 MİLLİ GELİR, MİLLİ GELİRİN ÜRETİM FAKTÖRLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  7 EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  8 TAM İSTİHDAM VE EKSİK İSTİHDAM DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  9 ESNKELİKLER:ARZ VE TALEP ESNEKLİKLERİ DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  10 PARA, BANKACILIK VE DÖVİZ PİYASALARİ DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  11 ENFLASYON VE DEVALÜASYON DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  12 ÖDEMELER DENGESİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  13 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  14 TÜRKİYE`NİN EKONOMİK KAYNAKLARI VE GENEL EKONOMİK SORUNLARI DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu ÖĞRT.GÖR.GÖNÜL GÜL EKŞİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları ÖĞRT.GÖR.GÖNÜL GÜL EKŞİ
  Kaynaklar MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN EKONOMİ / EMİNE BAŞAR, HASAN ALTUN, SİBEL DOĞAN
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı GENEL EKONOMİ / MİKRO İKTİSAT KONULARININ ÖĞRETİLMESİ
  Dersin İçeriği TEMEL EKONOMİK KAVRAMLAR: ARZ, TALEP, DENGE, PİYASA TÜRLERİ, FİYAT MEKANİZMASI, MİKRO EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 5
  2 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 5
  3 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 5
  4 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 5
  5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 5
  6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 5
  7 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. 5
  8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 5
  9 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanma 5
  10 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir. 5
  11 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 5
  12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi`nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 5
  13 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster