ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Finansal Yönetim CIS207 GÜZ 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Finansmanla ilgili temel kavramların ve finansal yönetimin ve finans yöneticilerinin temel işlevlerinin öğrenilmesi
  2-Finansal analiz yöntemlerinin kullanılarak mali tablo analizlerinin yapılması
  3-İşletme sermayesi yönetiminin öğrenilmesi
  4-Yatırım kararlarının öğrenilmesi
  5-Finansman kararları ve kredi yönetiminin öğrenilmesi
  6-finansal yönetimle ilgili temel kavramların öğretilmsei
  7-finansman kavramının öneminin öğretilmesi
  8- Finans yöneticisinin öneminin öğretilmesi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4010220
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6010220
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   152
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,07 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Finansal yönetim kavramları ve işlevleri DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  2 Paranın zaman değeri ve hesaplama DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  3 Mali analiz, mali tablolar ve analiz yöntemleri DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  4 Mali analiz, mali tablolar ve analiz yöntemleri DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  5 Finansal Planlama ve Kontrol DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  6 İşletme sermayesi yönetimi DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  7 Nakit yönetimi ve portföy yönetimi DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  8 Alacak yönetimi, Stok yönetimi DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  9 Yatırım kararları, sermaye bütçelemesi DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  10 Kısa vadeli fon kaynakları DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  11 Orta vadeli ve uzun vadeli fon kaynakları DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  12 Sermaye maliyetleri DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  13 Sermaye yapısı DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  14 temettü politikası DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr.Gör:Gönül Gül Ekşi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr.Gör:Gönül Gül Ekşi
  Kaynaklar Finansal Yönetim / Ferudun Kaya / Yayınevi: Beta Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciye finansman ile ilgili temel kavramları, finansal tabloların analizini yapmayı, finansal planlama ve denetimin önemini, finansal yönetimde dönen ve duran varlıklara yatırım kararları, finansman kararları ve kredi yönetimi ile dividant (kar payı dağıtım) kararların nasıl alınması gerektiğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Finansmanla ve finansal yönetimle ilgili temel kavramların ve finansal yönetimin ve finans yöneticilerinin temel işlevlerinin öğrenilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 5
  2 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 5
  3 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 5
  4 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 5
  5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 5
  6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 5
  7 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. 5
  8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 5
  9 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanma 5
  10 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir. 5
  11 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 5
  12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi`nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 5
  13 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster