ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Kullanımı CIS109 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayarlar hakkında genel bilgiye sahip olur.
  2-Bilgisayar donanımı ve yazılımlarını öğrenir.
  3-İşletim sistemini etkin olarak kullanır.
  4-Kelime işlem programlarını kullanır.
  5-Elektronik tablo hazırlar.
  6-Sunu hazırlar.
  7-İnternet uygulamalarını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4010220
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6010220
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayar kullanmanın temel amaçları ve temel unsurlar. Yazılım ve donanım öğeleri. DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  2 Denetim Masası, Programlar, Paint DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  3 Pencere öğeleri, masaüstü öğeleri, klavye kullanımı ve tuşların işlevleri, kısayollar, mause kullanımı ve mause ile ilgili terimler, klasörler ve dosyalar, wordpad ile dosyalar ile çalışmak. DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  4 Microsoft Word (word penceresinin bölümleri, bir dökümanı kaydetme, şifreli kaydetme, farklı kaydetme, araç çubukları, standart araç çubuğu, biçimlendirme araç çubuğu, yazı tipi biçimlendirme, karakter aralığı, metin efektleri) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  5 Microsoft Word (Dosya ve Giriş Menüsü) Microsoft Word (paragraf biçimlendirme, girintiler ve aralıklar, hizalama, metni sütunlara bölme, üst bilgi ve alt bilgi ekleme, başlangıç harfini büyütme, metne dipnot ekleme, sayfa yapısı, açıklama ekleme, simge ekleme) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  6 Microsoft Word (resim ekleme, resmi biçimlendirme, kenarlık ve gölgelendirme, alt üst simge ekleme, madde işaretleri ve numaralandırma, büyük küçük harf değişimi, sayfa numarası ekleme) Microsoft Word (çizim araç çubuğunun kullanımı, word art kullanımı, denklem editörü) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  7 Microsoft Word (tablo hazırlama, satır sütun ekleme, tablo kenarlığı oluşturma, tablo özelliklerini düzenleme ) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  8 Microsoft Word (köprü oluşturma, Adres mektup birleştirme, etiket oluşturma, zarflar oluşturma) Microsoft Word (Gözden geçir, görünüm) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  9 Microsoft EXCEL (Excel penceresinin bölümleri, bir dökümanı kaydetme, şifreli kaydetme, farklı kaydetme, araç çubukları, standart araç çubuğu, biçimlendirme araç çubuğu, yazı tipi biçimlendirme, karakter aralığı, metin efektleri) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  10 Microsoft EXCEL (tablo hazırlama, satır sütun ekleme, tablo kenarlığı oluşturma, tablo özelliklerini düzenleme) DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  11 Microsoft EXCEL Giriş Menüsü Koşullu Biçimlendirme, Sıralama, Filtre Uygulama DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  12 Microsoft EXCEL Formüller Menüsü Otomatik Toplam, İşlev Ekle, Matematiksel ve Finansal İfadeler DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  13 Microsoft EXCEL Veri Menüsü Veri Doğrulama, Birleştir, Gruplandırma, Özet Tablo oluşturma Microsoft EXCEL Gözden Geçir ve Görünüm Menüleri Açıklama Ekleme, Yazım Denetimi, Sayfa şifreleme DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  14 Sunu Programı( Slayt oluşturma, Slayt Tasarımı, Slayt Sunumu, DERS NOTU HAZIRLAMA, UYGULAMALARI TARAMA, MEVZUATI TARAMA
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Gönül Gül Ekşi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. İlhan YÜREKLİ
  Kaynaklar K1::Bilgisayara Giriş ve Ofis Programları Ders Notları / Öğr.Gör. İlhan YÜREKLİ
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; bilgisayarlar hakkında genel kültür niteliğinde teorik bilgi vermek, bilgisayar donanım ve yazılımına ilişkin öğrencileri bilgilendirmek, işletim sistemi ve kelime işlem programlarını, elektronik tablolama programlarını ve sunu programlarını etkin olarak kullanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Bilgisayarlar hakkında genel bilgi, temel donanım elemanları, işletim sistemleri, kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu programı ve internet uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 5
  2 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 5
  3 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 5
  4 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 5
  5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 5
  6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 5
  7 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. 5
  8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 5
  9 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanma 5
  10 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir. 5
  11 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 5
  12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi`nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 5
  13 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster