ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Banka ve Sigorta Pazarlaması CBS102 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pazarlama kavramını, banka ve sigorta pazarlaması kavramlarını ve özelliklerini açıklayabilir
  2-Banka hizmet türlerini ve pazarlama yöntemlerini açıklayabilir
  3-Sigorta hizmet türlerini ve pazarlama yöntemlerini açıklayabilir
  4-Banka ve sigorta ürünlerinin pazarlanmasında modern yöntemleri tanımlar
  5-Pazarlama karması unsurlarının bankacılık sektörüne uyarlar
  6-Pazarlama karması unsurlarının sigortacılık sektörüne uyarlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Banka kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi K1- BÖLÜM 1
  2 Bankaların sınıflandırılması ve fonksiyonları K1- BÖLÜM 1
  3 Pazarlama ve bankacılık ilişkisi K1- BÖLÜM 2
  4 Bankacılıkta hizmetler ve özellikleri K1- BÖLÜM 3
  5 Bankacılık hizmetlerinin türleri ve bankalarda hizmet geliştirme K1- BÖLÜM 3
  6 Bankalarda hizmet kalitesi K1- BÖLÜM 3
  7 Bankacılık hizmetlerinde fiyatlama K1- BÖLÜM 4
  8 Ara Sınav
  9 Bankacılık hizmetlerinde dağıtım K1- BÖLÜM 5
  10 Bankacılık hizmetlerinde tutundurma K1- BÖLÜM 6
  11 Bankacılıkta müşteri memnuniyeti ve önemi K1- BÖLÜM 6
  12 İlişkisel pazarlama ve müşteri sadakati K1- BÖLÜM 6
  13 Sigortanın tanımı, tarihi gelişimi K1- BÖLÜM 7
  14 Sigortacılıkta pazarlama K1- BÖLÜM 7
  15 Sigortacılık ve pazarlama ilişkisi K1- BÖLÜM 8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üye. Sezer ÖKSÜZ & Öğr. Gör. Dr. Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama / Yrd. Doç. Dr. Aziz Öztürk & Ömer Faruk Güven , Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bankacılık ve sigortacılık ile pazarlama biliminin ilişkisinin incelenmesi, bankacılık ve sigortacılık ürünlerinin pazarlanmasının önemini kavrama, pazarlama karması unsurlarının bankacılık ve sigortacılık ürünleri açısından incelenmesi.
  Dersin İçeriği Pazarlama Kavramları Bankacılıkta Hizmet Kavramı Banka Hizmetlerinin Fiyatlanması Banka Hizmetlerinde Tutundurma Sigorta Hizmetleri Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması Sigorta Hizmetlerinde Fiyatlama Türkiye`de Pazarlama Stratejileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 5
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 5
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir 1
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. -
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. -
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. 5
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. 1
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. 1
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. 1
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. 1
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster