ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Banka Hukuku CBS104 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Banka hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Bankacılık işlemlerinin hukuki boyutunu öğrenir.
  3-Bankaların teşkilat yapısını öğrenir.
  4-TCMB hakkında bilgi sahibi olur.
  5-TMSF hakkında bilgi sahibi olur.
  6-Genel kredi sınırları, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara verilecek krediler hakkında bilgi sahibi olur.
  7-Bankaların iç ve dış denetimleri hakkında bilgi sahibi olur.
  8-Çek işlemlerinde ortaya çıkan sorumlulukları öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Banka hukukunun konusu ve kaynakları K1- BÖLÜM 1
  2 Banka kavramı ve bankacılık sektörünün örgütlenmesi K1- BÖLÜM 2 / YK1- BÖLÜM 1
  3 Bankaların kuruluşu K1- BÖLÜM 2
  4 Bankaların faaliyete geçmesi K1- BÖLÜM 2 / YK1- BÖLÜM 4
  5 Bankaların yönetimi ve çalışma düzeni K1- BÖLÜM 3
  6 Bankaların teşkilat ve organları K1- BÖLÜM 3
  7 Bankaların ana sözleşme ve ortak değişiklikleri K1- BÖLÜM 3
  8 Ara Sınav
  9 Banka türleri YK1- BÖLÜM 5
  10 Bankaların faaliyetleri K1- BÖLÜM 4
  11 Bankaların denetimleri K1- BÖLÜM 5
  12 Bankacılıkta iç denetim K1- BÖLÜM 5
  13 Bankacılıkta dış denetim K1- BÖLÜM 5
  14 Bankaların tasfiyeleri K1- BÖLÜM 5
  15 Çek işlemleri K1- BÖLÜM 6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- BANKA HUKUKU- Alptekin Güney / Beta Yayıncılık 2. Baskı 2012
  Yardımcı Kitap YK1- Bankacılık Giriş ve İlkeleri / Beta Yayıncılık Ed. Feridun KAYA, 2012.
  Dersin Amacı Bankaların kuruluşu, tasfiyesi, denetimi, temel bankacılık faaliyetlerinde hukuksal düzenlemeler hakkında bilgi vermek, bankacılık sektörünün yapısı, örgütlenmesi ve teşkilat yapısı hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, bankaların kuruluşlarından tasfiyelerine kadar geçen süre içerisinde yer alan hukuksal düzenlemeleri tanımak.
  Dersin İçeriği Amaç Kapsam Ve Tanımlar, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Kurum Başkanlığı Ve Hizmet Birimleri, Bankaların Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması, Bankaların Teşkilat Ve Organları, Bankaların Ana Sözleşme Ve Ortak Değişiklikleri, Genel Kredi Sınırları, İştiraklere, Ortaklara Ve Mensuplara Kredi, Banka Faaliyetleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankaların Devir, Birleşme Ve Tasfiyesi, Türkiye Bankalar Birliği, İç Denetim - Dış Denetim, Mevduata İlişkin Hükümler, Krediye İlişkin Hükümler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 5
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir 5
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. -
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. -
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. 2
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. -
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster