ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kredi Yönetimi CBS203 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bankalardaki kredi türlerinin ve kredi yönetim sürecini açıklar.
  2-Finansal analiz ve kredi hesaplamları yapar
  3-Nakdi kredi çeşitlerini ve özelliklerini bilir
  4-Gayrinakdi kredi çeşitlerini ve özelliklerini bilir
  5-Bankacılıkta risk yönetim sürecine hakim olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kredi İle İlgili Kavramlar ve Kredi Yönetimine Giriş K1: Bölüm 1 K2: Bölüm 1
  2 Bankacılık ve Kredi Ortamı K1: Bölüm 1 K2: Bölüm 1
  3 Bankacılık ve Kredi Ortamı K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 1
  4 Bankalarda Kredi Yönetimi K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 1
  5 Kredilendirmenin Organizasyonel Yapısı K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 8
  6 Kredi Türleri K1: Bölüm 4-6 K2: Bölüm 2
  7 Kredi Değerlendirme Süreci K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 8
  8 Ara Sınav
  9 Kredilendirmeyle İlgili Mali Tahlil Analizi K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 8
  10 Kredilendirmeyle İlgili Mali Tahlil Analizi K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 8
  11 Kredi Hesaplamaları K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 10
  12 Kredi Hesaplamaları K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 10
  13 Sorunlu Krediler ve Takibi K1: Bölüm 7
  14 Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Kredi Riski K1: Bölüm 8 K2: Bölüm 10
  15 Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Kredi Riski K1: Bölüm 8 K2: Bölüm 10
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Onur KÖKTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Dr.öğr.gör. Onur Köktürk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Erdem vd, (2018). Bankalarda Kredi Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. K2: Vurucu, M., Arı, M. (2017). Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Kredi Bilgisi, Seçkin Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bankalarda kredi yönetimini, amacı ve kapsamıyla kavratmak, kredi riski analizini öğretmek, kredilendirme ve sonrasında izleme faaliyetlerini müşteri-banka ilişkileri çerçevesinde öğretmek
  Dersin İçeriği Kredi ile ilgili kavramlar ve kredi yönetimine giriş, Bankacılık ve kredi ortamı, Bankalarda kredi yönetimi, Kredilendirmenin organizasyonel yapısı, Kredi değerlendirme süreci, Kredi teminatının türü ve niteliği, Mali tahlil ve kredi hesaplamaları, Nakdi krediler: ticari krediler, Nakdi krediler: bireysel krediler, Gayrinakdi krediler, Sorunlu krediler ve takibi, Bankacılıkta risk yönetimi ve kredi riski
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 5
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir 4
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. 4
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. 4
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. 5
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. -
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. 2
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. 2
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster