ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Finansal Muhasebe CBS105 GÜZ 3+1 Fak./ Üni. Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebenin tanımının öğrenilerek, tarihi gelişimi ve ticari hayattaki öneminin öğrenilmesi
  2-Muhasebe kayıt usullerinin, defter ve belgelerinin öğrenilmesi,
  3-Bilanço ve gelir tablosu ilkeleri ve bilanço temel denklemlerinin öğrenilmesi,
  4-Hesap kavramıyla ilgili hesap açma, hesabın kalan vermesi, hesabın kapanmasını öğrenme,
  5-Bilançoda yer alan dönen ve duran varlık hesaplarının işleyişi kuralları ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapmayı öğrenilmesi,
  6-Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla özkaynak hesaplarının işleyiş kurallarını ve de bunların muhasebe kayıtlarını yapmayı öğrenme,
  7-Gelir ve gider hesaplarıyla maliyet hesaplarının işleyişini açıklayarak, gelir tablosunun ilgili bölümlerinin düzenlenmesini öğrenme,
  8-İşletmeyi bir bütün sistem olarak görme ve iktisadi kıymetlerin işletme içindeki dağılımını öğrenmesi gerçekleştirilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 MUHASEBE İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER, KAVRAMLAR, TEMEL MALİ TABLOLAR(BİLANÇO, GELİR TABLOSU) K.1 Bölüm 1, K.2 Bölüm1
  2 DİĞER MALİ TABLOLAR, HESAP KAVRAMI, HESAP PLANI VE HESAP PLANI KODLAMA SİSTEMLERİ K.1 Bölüm 1, K.2 Bölüm1
  3 MUHASEBE KAYIT USULLERİ, DEFTER VE BELGELER, TEK TARAFLI KAYIT USULÜ, ÇİFT TARAFLI KAYIT USULÜ, BELGELER VE FİŞLER K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  4 MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELER, TASDİK, SAKLAMA SÜRELERİ, KAYIT DÜZENİ İLE İLGİLİ BİLGİLER K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  5 BİLANÇO HESAPLARI, ÖZELLİKLERİ, İŞLEYİŞİ, VARLIK HESAPLARI, DÖNEN VARLIKLAR K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  6 VARLIK HESAPLARINA DEVAM: DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR, TİCARİ ALACAKLAR, DİĞER ALACAKLAR, MALİ DURAN VARLIKLAR K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  7 MADDİ DURAN VARLIKLAR K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  10 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR VE AMORTİSMANI, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI K.1 Bölüm 2, K.2 Bölüm 2
  11 KAYNAK HESAPLARI; KISA VADELİ BORÇLAR, MALİ BORÇLAR K.1 Bölüm 3, K.2 Bölüm 3
  12 TİCARİ BORÇLAR, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR K.1 Bölüm 3, K.2 Bölüm 3
  13 ÖZKAYNAKLAR, ÖDENMEMİŞ SERMAYE, KÂR-ZARAR K.1 Bölüm 3, K.2 Bölüm 3
  14 MALİYET HESAPLARI; 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİ HESAPLARI K.1 Bölüm 4, K.2 Bölüm 4
  15 GELİR TABLOSU HESAPLARI, UYGULAMA(MONOGRAFİ) ÇALIŞMALARI K.1 Bölüm 4, K.2 Bölüm 4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Sezer Öksüz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- GENEL MUHASEBE- PROF.DR.ORHAN SEVİLENGÜL- 2010 ANKARA K-2- GENEL MUHASEBE- YARD.DOÇ.DR.ŞEREF KAVAK- 2005 ANKARA
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı 1-MUHASEBENİN TANIMINI, 2-MUHASEBE İLE İLGİLİ KAVRAMLARI, 3-MUHASEBE BELGELERİ, FİNANSAL TABLOLARI, HESAPLARIN İŞLEYİŞİNİ, 4-ÇOK SAYIDAKİ RAKAMLARI ANLAMLI HALE GETİRMEYİ, 5-TABLOLAŞTIRMAYI VE İSTATİSTİKİ BİLGİLERE DÖNÜŞTÜRMEYİ ÖĞRETMEK
  Dersin İçeriği MUHASEBE İLE İLGİLİ TEMAL BİLGİ KAVRAMLARI VE FİNANSAL TABLOLAR, DİĞER MALİ TABLOLAR, HESAP PLANI VE İLEYİŞLERİ, MUHASAEBE KAYIT USULLERİ, DEFTERLER VE BELGELER, TASDİK VE SAKLAMA KOŞULLARI, BİLANÇO, GELİR TABLOSU İLE İLGİLİ HESAPLARIN İŞLEYİŞ KURALLARI, OLAYLARI TÜMLEŞİK HALE(OLAY, VAKA, MONOGRAFİ) GETİREREK SİSTEMLEŞTİRME
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir 2
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. 4
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. 2
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. -
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. -
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. 5
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster