ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşletme Yönetimi CBS107 GÜZ 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini açıklar.
  2-İşletmenin işlevlerini tanımlar.
  3-İşletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri K1
  2 İşletmelerin amaçları, özellikleri ve işletme çeşitleri. K1
  3 İşletmelerin çeşitleri ve işletme çevre ilişkileri. K1
  4 İşletme kuruluş çalışmaları ve fizibilite. K1
  5 İşletme büyüklüğü, kapasite ve kapasite ölçüleri. K1
  6 İşletme kuruluş yeri seçimi ve kuruluş yerleri. K1
  7 İşletmelerde yönetim tanımı ve fonksiyonları, yönetim kademeleri ve yönetici becerileri K1
  8 Ara Sınav
  9 İşletmelerde planlama, örgütleme fonksiyonlarının tanımı, çeşitleri, yararları. K1
  10 İşletmelerde koordinasyon, yöneltme ve denetim fonksiyonlarının tanımı, çeşitleri ve aşamaları. K1
  11 İşletme fonksiyonlarından Üretimin tanımı, önemi, sınıflandırılması ve üretim yönetimi K1
  12 İşletme fonksiyonlarından pazarlamanın tanımı, önemi ve hedef pazar seçimi K1-K2
  13 İşletmelerde finansın tanımı, amacı, önemi ve finansal fonların sağlanması. K1
  14 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, planlanması, işgören seçimi ve ücret yönetimi K1
  15 İşletmelerde halkla ilişkiler ve araştırma ve geliştirme çalışmaları K1-K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Sezer ÖKSÜZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ahmet Kocadağ

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Ahmet KOCADAĞ
  Kaynaklar K1-Prof. Dr. İsmet MUCUK (2015), Temel İşletme Bilgileri, TÜRKMEN Yayınları, İstanbul
  Yardımcı Kitap K2- Yrd.Doç. Dr. İlknur KUMKALE (2007) Genel İşletme, MURATHAN Yayınevi
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci İşletme terimlerini tanımlar. İşletme çeşitlerini karşılaştırır. İşletme büyüklüğünü ölçer.İşletmenin kuruluş yerini saptar. Üretim fonksiyonunu tanımlar. Pazarlama fonksiyonunu tanımlar. Finans fonksiyonunu tanımlar. İnsan kaynakları, halkla ilişkiler ve araştırma geliştirme hakkında bilgi sahibi olur.
  Dersin İçeriği İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir -
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. 2
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. 2
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. 3
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. -
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. 4
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. 2
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. 2
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster