ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kaza ve Nakliyat Sigortaları CBS211 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaza Sigortalarının tanımını yapar
  2-Kaza sigortalarının kendi içindeki çeşitlerine göre, amaç ve kapsamlarını anlatır.
  3-Nakliyat Sigortalarının tanımını yapar.
  4-Nakliyat Sigortalarının çeşitlerini yazılı ve sözlü anlatır.
  5-Nakliyat sigortalarının kendi içindeki çeşitlerine göre, amaç ve kapsamlarını anlatır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40199
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60199
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaza ve nakliyat sigortaları dersine giriş, dersin öneminin ve amaçlarının açıklanması, kazanın tanımı, kaza sayılan ve sayılmayan hallerin açıklanması, kaza ve nakliyat sigortalarının tanımının yapılması. K1 - Bölüm 11
  2 Kaza ve nakliyat sigortalarının dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitlerinin ana hatları ile değerlendirilmesi, kaza ve nakliyat sigortaları pazarının geleceğine bakış, sigorta acentelerinde hayat ve hayat dışı ayrımı, Türkiye`de hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin incelenmesi K1 - Bölüm 12
  3 Ferdi kaza sigortası genel şartlarının incelenmesi, sağlık sigortaları, sorumluluk sigortaları, konut sigortaları, zorunlu trafik mali sorumluluk sigortası, kasko sigortaları K1 - Bölüm 12
  4 Yeşil kart uygulaması ve yurt dışı güvenceleri, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ve genel şartlarının incelenmesi K1 - Bölüm 13
  5 Kasko sigortası genel şartlarının incelenmesi, cam kırılması sigortası genel şartlarının incelenmesi K1 - Bölüm 13
  6 Hırsızlık sigortası ve genel şartlarının incelenmesi, bireysel emeklilik sistemi, teşvikler ve örnek uygulamalar, doğal afet sigortaları kurumu K1 - Bölüm 14
  7 Nakliyat sigortalarının önemi ve çeşitleri, nakliyat sigortalarında temel kavramlar, uluslar arası ticarette kullanılan mal teslim şekilleri K2 - 2. Bölüm
  8 Ara Sınav
  9 Emtea nakliyat sigortası genel şartlarının incelenmesi ve abonman nakliyat sözleşmelerinin yapısı ve işleyişi K2 - 2. Bölüm
  10 Kıymet nakliyat sigortası genel şartlarının incelenmesi K2 - 2. Bölüm
  11 Dış Ticaret İşlemlerinde Nakliyat Sigortası Uygulamaları K2 - 2. Bölüm
  12 Taşımacılık mali sorumluluk sigortası genel şartlarının incelenmesi K2 - 2. Bölüm
  13 Londra enstitü klozlarının incelenmesi (özellikle yük klozları), yerli klozların incelenmesi K2 - 2. Bölüm
  14 Tekne poliçesi genel şartlarının incelenmesi K2- 2. Bölüm
  15 Kaza ve nakliyat poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan sürecin incelenmesi, kaza ve nakliyat sigortaları dersinin genel olarak değerlendirilmesi K1-K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Gör. Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA
  Dersi Verenler

  1-)Dr.öğr.gör. Nur Çağlar Çetinkaya

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Atalay, E. (2019), Hayat Sigortaları (Hayat, Ferdi Kaza, Sağlık), İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul. K2- Bayram, G. T., (2020), Nakliyat Sigortaları, Detay Yayıncılık, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Kaza ve Nakliyat Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan Kaza ve Nakliyat Sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Kaza Ve Nakliyat Sigortaları Dersine Giriş, Dersin Öneminin Ve Amaçlarının Açıklanması, Kazanın Tanımı, Kaza Sayılan Ve Sayılmayan Hallerin Açıklanması, Kaza Ve Nakliyat Sigortalarının Tanımının Yapılması, Kaza Ve Nakliyat Sigortalarının Dünyadaki Ve Ülkemizdeki Çeşitlerinin Ana Hatları İle Değerlendirilmesi, Kaza Ve Nakliyat Sigortaları Pazarının Geleceğine Bakış, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi, Nakliyat Sigortalarında Temel Kavramlar, Nakliyat Sigortalarının Önemi, Nakliyat Sigortalarının Çeşitleri, Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi, Abonman Nakliyat Sözleşmelerinin Yapısı Ve İşleyişi, Nakliyat Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi, Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi, Uygulamadan Örnekler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 5
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir 2
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. -
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. 3
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. -
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. 1
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. 5
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. 4
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster