ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Hukuk CBS110 BAHAR 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuk sistemlerinin mukayeseli olarak incelenmesi ve Türk Hukuk Sisteminin bu sistemler içindeki yerini öğrenir.
  2-Hukukun kaynaklarını öğrenir.
  3-Türk yargı sisteminin ve yargı kuruluşları ile dava türlerini öğrenir.
  4-Şirketlerin tasnifinin yapılarak, ticaret şirketleri dışında kalan adi şirketlerin özellikleri, unsurları, yönetimi ile ticaret şirketlerinin genel özelliklerinin, şirket birleşmesi, tip değiştirmesi gibi genel hükümleri öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukuk kavramı, hukuk kurallarının nitelikleri, yaptırımlar, hukuk kurallarının diğer sosyal kurallarla ilişki ve farklılığı, belli başlı hukuk sistemleri ve hukukun dayanakları ile ilgili kuramlar K.1
  2 Hukukun dalları ve inceleme konuları K.1
  3 Hukukun kaynakları (yazılı-yazılı olmayan) K.1
  4 Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve sosyal devletin gerekleri K.1
  5 Kişilik hukuku, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, kişilerin adları, hısımlık tür ve derecelendirmesi, konut (ikametgâh) konular K.1
  6 Aile hukuku, evlenme ve hukuki sorumluluklar, eşlerin mal rejimleri, evliliğin sona ermesi ve hukuki sonuçları K.1
  7 Miras hukuku; yasal mirasçılar ve sorumlulukları, Eşya hukuku; eşyanın tasnifi ve mülkiyet hakkı elde edilmesi ve türleri. K.1
  8 Ara Sınav
  9 Hukuksal olaylar, ilişkiler, işlemler, hukuksal işlemlerin çeşitler, hukuksal işlemlerde sakatlıkla K.1
  10 Sözleşmeler; yapılması, biçim koşulları ve başlıca sözleşme türler K.1
  11 Haklar; kamu hakları-özel haklar, edinilmesi, kaybedilmesi Hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar ve hakların korunması yolları K.1
  12 Hukukta Sorumluluk K.1
  13 Yargı yerleri ve dava türler K.1
  14 Ticaret hukuku kavramı, ticaret hukukunun esası, kaynakları ve mukayeseli olarak ticaret hukuku sistemleri K.1
  15 Şirket Kavramı, Şirketlerin Tasnifi, K.1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi. SEZER ÖKSÜZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları ÖĞR. GÖR. ŞEYMA YILMAZ KÜÇÜK
  Kaynaklar K.1 Ahmet Battal Temel Hukuk Bilgisi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencinin hukukun temel kavramlarını öğrenmesi, hukuk kurallarının önemini ve uyulmadığında karşılaşılabilecek yaptırımları öngörebilmesi, hukukun belli başlı kaynaklarını tanıması, hangi hukuksal sorunların hangi hukuk dalının inceleme konusu olduğu ve hangi yargı kuruluşunca çözüme kavuşturulabileceğini öğrenmesi, haklarını ve hakkını koruma yollarını öğrenmesi, meslek mevzuatı konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, hukukun gerekliliği diğer sosyal kurallarla ilişkisi, yaptırım ve türleri, Kamu hukuku Özel hukuk ayrımı; bu ayırım çerçevesinde hukukun dalları ve inceleme konuları, Türk yargı sistemi, yargı kuruluşları ve dava türleri, Hukuki olay , ilişki ve işlemler, hakların tasnifi, korunması, Medeni hukukun inceleme konuları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 1
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 1
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir 5
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. -
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. -
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. -
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. -
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster