ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistiğe Giriş CBS114 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistiğin tanımını ve istatistiklikle ilgili temel bilgileri öğrenir
  2-İstatistiğin önemini kavrar.
  3-İstatistiki olaylara ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi, sunulması ile ilgili teknikler öğrenir
  4-Elde edilen verilerin karakterize eden ortalamalar ve dağılım ölçüleri tekniklerini kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistikle ilgili temel kavramlar K1: BÖLÜM 1
  2 İstatistikle ilgili temel kavramlar K2: BÖLÜM 1
  3 İstatistiksel seriler K1: BÖLÜM 1
  4 İstatistiksel seriler K1: BÖLÜM 1
  5 Verilerin düzenlenmesi ve grafiksel Gösterimi K2: BÖLÜM 2
  6 Verilerin düzenlenmesi ve grafiksel Gösterimi K2: BÖLÜM 2
  7 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri K1: BÖLÜM 2
  8 Ara Sınav
  9 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri K1: BÖLÜM 2
  10 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri K2: BÖLÜM 2
  11 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri ile ilgili uygulamalar K2: BÖLÜM 4
  12 İndeksler YK: BÖLÜM7
  13 İndeksler YK: BÖLÜM7
  14 Olasılık Teorisi K1: BÖLÜM 3
  15 Regresyon ve Korelasyon Analizi YK1: BÖLÜM5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Onur KÖKTÜRK, İkbal Ay Keçeli
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Atilla ASLANARGUN vd. İstatistik-1, Anadolu Üniversitesi Yayınları K2: Ziya Gökalp Göktolga, İstatistik,SEÇKİN YAYINCILIK,2015
  Yardımcı Kitap YK: Ahmet ÖZMEN vd, İstatistik-2, Anadolu Üniversitesi Yayınları
  Dersin Amacı Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme.
  Dersin İçeriği İstatistikle ilgili temel kavramlar, Veri ve türleri, Verilerin toplanması, Verilerin tasnif edilmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi dağılım ölçüleri, İndeksler, Olasılık kuramı, Regresyon ,trend ,kolerasyon
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir -
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. -
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. -
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. -
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. -
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. 5
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster