ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri CBS206 BAHAR 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dış ticaret ile ilgili ana kavramları bilir, dış ticaretin amaçlarını ve aşamalarını kolaylıkla kavrar
  2-Dış ticaret çeşitleri ve yararlarını anlar, ülke ekonomisine katkısını öğrenir, dış ticaret açığı, fazlası, hacmi ve dengesi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
  3-İthalat ve ihracat mevzuatına hakim olur, mevzuatta meydana gelen değişikleri takip edip yorumlayabilecek düzeye gelir.
  4-Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerini bilir, ithalatçı ve ihracatçı taleplerine göre söz konusu ticarette sorumlulukların nerede başlayıp nerede biteceği hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Dış ticarette kullanılan belgeleri tanır, dış ticaret ile ilgili ithalatçıya ya da bankaya iletilmesi gereken evrakların neler olduğunu bilir, hangi evrakın nereden temin edileceğini kolaylıkla öğrenir ve dış ticaret hesabının kapatılmasına yönelik evrak takibi yapar.
  6-Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerini tanır, ihracatçı ve ithalatçı açısından risk taşıyan ödeme yöntemlerini bilir. Bankanın aracı kurum olarak sistem içerisindeki varlığını ve önemini anlar.
  7-Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır, dış ticarete teşvik eden kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur.
  8-Serbest bölge uygulamalarını anlar, serbest bölgelerin avantajları hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dış Ticaret ile İlgili Kavramlar, Amaçları ve Aşamaları K1 - BÖLÜM 1
  2 Dış Ticaretin Çeşitleri ve Yararları YK1 - BÖLÜM 1
  3 İthalat Mevzuatı ve İhracat Mevzuatı K1- BÖLÜM 2
  4 Kambiyo Mevzuatı K1- BÖLÜM 2 / YK1 - BÖLÜM 7
  5 Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri K1- BÖLÜM 3 / YK1 - BÖLÜM 3
  6 Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler K1- BÖLÜM 3
  7 Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri (Peşin Ödeme/Mal Mukabili Ödeme/Belge Mukabili Ödeme/Kabul Kredili Ödeme) K1- BÖLÜM 4 / YK1 - BÖLÜM 4
  8 Ara Sınav
  9 Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri (Karşı Ticaret/Konsinye İhracat/Mahsuben Ödeme/Akreditif) K1- BÖLÜM4 / YK1- BÖLÜM 4
  10 Dış Ticaret ile İlgili Ulusal Kuruluşlar K1 - BÖLÜM 5
  11 Dış Ticaret ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar K1 - BÖLÜM 5
  12 Dış Ticaretin Finansmanı K1- BÖLÜM 6
  13 Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar YK1- BÖLÜM 9
  14 Serbest Bölgeler K1 - BÖLÜM 7
  15 Türkiye`de Serbest Bölge Uygulamaları K1- BÖLÜM 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar K1- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ / Feridun Kaya - Neslihan TURGUTTOPBAŞ Anadolu Üniversitesi Yayınları- Yayın No:2526, 2012
  Yardımcı Kitap YK1- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Feridun KAYA- Beta Yayıncılık, 2. Baskı, 2011
  Dersin Amacı Dış ticaret ile ilgili temel kavramlara hakim olabilme, dış ticaretin ekonomiye sağladığı yararları kavrayabilme, dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme, ödeme ve teslimat yöntemlerini bilme, destekleyici ulusal ve uluslararası kuruluşları öğrenebilme dış ticaret ve serbest bölgeler hakkında gerekli bilgileri edinme.
  Dersin İçeriği Dış ticaret ile ilgili kavramları, dış ticaretin yararlarını ve ülke ekonomisinin gerekliliğinin öğrenilmesi. İthalat ve ihracatta kullanılan teslimat ve ödeme yöntemlerinin tanınması ve ihracatçı ve ithalatçı için sorumlulukların başlangıç ve bitiş zamanlarının öğrenilmesi, dış ticarette kullanılan belgelerin tanınması ve hangi belgenin nereden alınacağı, uluslararası ve uluslararası öğrenilmesi dış ticareti destekleyen örgütler, serbest bölge kavramı ve Türkiye`de serbest bölge uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. 5
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir -
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir. -
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir. 4
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir. 3
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur. -
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır. -
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir. -
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır. -
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur. -
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar. -
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur. -
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur. -
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster