ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim Bilişim Sistemleri CBY228 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-MIS in temel bilgilerini kavrar: donanım, yazılım, iletişim ve veritabanı yönetim sistemlerini kullanır.
  2-SQL veritabanı yönetimi komut örnekleri ve uygulamalarını tanımlar.
  3-Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanır.
  4-Nesneye yönelik programlama, üçüncü ve dördüncü nesil dilleri bilir.
  5-Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanır.
  6-Modern teknolojiye uyum sağlar.
  7-Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   56
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,87 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilişim Sistemlerinin (BS) tanımlanması yapıldıktan sonra, neden bilişim sistemleri kullanılmaktadır, BS`ne çağdaş yaklaşımlar nelerdir, BS`nin organizasyonlardaki rolü nedir ve dijital firma kavramından ne anlaşılmalıdır gibi derse giriş konuları işlenecektir. K1. Bölüm 1
  2 İşletmelerin üretim, pazarlama, finans gibi ana işlevlerinde bilişim sistemlerinin ayrı ayrı kullanım alanları, bunları birleştiren firma çaplı sistemlerin tanımlanması ve örnek uygulamaları ve endüstriyel networkler konularına değinilecektir. K1. Bölüm 1
  3 Bilişim sistemleri ile organizasyon yapısı arasındaki ilişkiler, yöneticilerin karar vermesinde bilgi sistemlerinden nasıl faydalanabilecekleri ve karar destek sistemleri ve değer zinciri ve değer ağı kavramları üzerinde durulacaktır. K1.Bölüm 2
  4 Günümüzde gittikçe yaygınlaşan elektronik ticaret ve elektronik işletmecilik konuları, Internet teknolojileri, Internete dayalı yeni işletme modelleri, e-ticaret türleri, Intranetlerin elektronik işletmecilikte nasıl kullanıldıkları gibi konulara değinilecektir. K1. Bölüm 2
  5 Bilgisayar sistemlerinin donanım bileşenleri, bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi saklama, girdi ve çıktı aygıtları, verinin nasıl temsil edildiği, bit, byte, pixel kavramları, bilgisayar sistemleri türleri gibi donanımla ilgili konular işlenecektir. K1. Bölüm 2
  6 Bilgisayar sistemlerine destek olan yazılım araçları, başlıca yazılım programları, yazılım türleri, işletim sistemleri, çoklu programlama, Grafik Kullanıcı arabirimi, uygulama yazılımları, bilgisayar yazılım dilleri, nesneye yönelik programlama ve internet sayfası hazırlama dilleri hakkında genel bilgiler öğretilecektir. K1. Bölüm 2
  7 İşletmelerde veri yönetimine veri tabanı yaklaşımı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı türleri, SQL elemanları, veri tabanı tasarımı, çok boyutlu veri analizi ve veri madenciliği konuları tanıtılacak ve veri tabanı yönetimi hakkında uygulama derslerinde öğrenilen MS Access programı ve diğer veri tabanı yazılım programları ile ilgili bilgiler verilecektir. K1. Bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 İşletmelerde veri yönetimine veri tabanı yaklaşımı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı türleri, SQL elemanları, veri tabanı tasarımı, çok boyutlu veri analizi ve veri madenciliği konuları tanıtılacak ve veri tabanı yönetimi hakkında uygulama derslerinde öğrenilen MS Access programı ve diğer veri tabanı yazılım programları ile ilgili bilgiler verilecektir. K1. Bölüm 2
  10 Günümüzde tanık olduğumuz telekomünikasyon devrimi hakkında konuşulacak, bilgisayar ve komünikasyon birlikteliğinden ne gibi faydalar sağlandığı tartışılacaktır. Ayrıca, telekomünikasyon sistemlerinin bileşenleri, sinyal türleri, komünikasyon kanalları gibi konular öğretilecektir. K1. Bölüm 2
  11 İletişimde kullanılan network topolojileri, Local Area Networkler, Wide Area Networkler, e-mail, voice mail, dijital bilgi sistemleri ve uzaktan öğrenme gibi iletişim ile ilgili konulara değinilecektir. K1. Bölüm 2
  12 Firma çaplı network sistemleri, dijital entegrasyon için gerekli standartlar, firma çapından bakıldığında Internet teknolojisi ve hizmetleri, ve Internet?in yeni nesli: Broadband ya da Internet2 hakkında bilgiler verilecektir. K1. Bölüm 2
  13 Web server?ları ve e-ticaret server?ları, web içeriği yönetim araçları, web performans izleme araçları, web hosting hizmetleri, webde bilgi arama yöntemleri ve telsiz (kablosuz) web uygulamaları hakkında tartışılacaktır. K1. Bölüm 3
  14 Birden fazla amaç olduğu durumda uygulanabilecek olan matematiksel bir çözüm yaklaşımı olan hedef programlama (Goal Programming) konusu anlatılacak ve WINQSB programı kullanılarak bazı örnek hedef programlama problemleri çözülecektir. K1. Bölüm 3
  15 Bilişim sistemlerinin işletme planlarına bağlanması, işletme proseslerinde reengineering çalışmaları ve sistem analizi konularına yer verilecektir. K1. Bölüm 4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Çelik, A. ve Akgemci, T. (2010). Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, bilgi çağı olarak adlandırdığımız ticaretin globalleştiği bu dönemde yöneticilerin karşılaştıkları temel karar verme problemlerinin üstesinden gelebilmeleri, rekabetçi işletmeler yaratabilmeleri, global işletmeleri yönetebilmeleri, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yararlı mal ve hizmetler üretebilmeleri için kullanmaları gereken temel araçlardan biri konumuna gelen yönetim bilişim sistemlerinin ne olduğunun, nasıl ve neden kurulması gerektiğinin, sürekliliğinin nasıl sağlanacağının, karşılaşılabilecek sorunların üstesinden ne şekilde gelinebileceğinin örneklerle de desteklenerek anlatılması ile yönetim bilişim sistemlerinin işletmeyi ve çalışanları nasıl etkilediğinin kavratılarak dersi tamamlayan öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin başarı ve verimini arttırmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yönetim bilişim sistemleri ve bilgi sistemleri için modern veri işleme araçları, sistemler ve örgüt, bilişim sistemlerinin stratejik kullanımı ve değişim mühendisliği, bilgisayar donanımı ve yazılımı, dosya ve veri-tabanı yönetim sistemleri, dağınık ağ sistemleri, bilişim sistemlerinin fonksiyonel iş alanlarında uygulanması, karar destek sistemleri ve uzman sistemler, bilgi sistemleri planlaması, sistem analizi ve tasarımı, alternatif uygulama geliştirme yaklaşımları, bilişim sistemlerinin ve son-kullanıcının organizasyonu, bilgi sistemlerinde güvenlik ve etnik problemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 5
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. 5
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. 3
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 3
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster