ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TİCARET HUKUKU CBY239 GÜZ 4+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ticari işletme kavramını açıklar.
  2-Tacir kavramını açıklar.
  3-Tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını açıklar.
  4-Ticari iş ve hükümleri açıklar.
  5-Ticari dava türlerini açıklar.
  6-Ticaret sicili teşkilatını açıklar.
  7-Tacir yardımcılarını sınıflandırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ticaret hukukuna yön veren temel ilkeler, giriş ve tarihçe, ticari işletme, ticari işletmede merkez ve şube K1-Ünite 1-Bölüm 1
  2 Ticari iş ve hüküm, bir işin ticari olmasının sonuçları, tacir kavramı, tacir sıfatının sonuçları, ticaret sicili K1-Ünite 1-Bölüm 2
  3 Ticaret unvanı, marka ve rekabet, ticaret unvanının yapısı ve çeşitleri, marka, rekabetin korunması K1-Ünite 1-Bölüm 5-8
  4 Tacir yardımcıları (ticari mümessil, ticari vekil, ticaret işleri tellalı, acente, komisyoncu) K1-Ünite 1-Bölüm 3
  5 Ticari defterler ve kıymetli evrak hukuku (ticari defterler) K1-Ünite 1-Bölüm 6
  6 Ticari defterler ve kıymetli evrak hukuku (cari hesap) K1-Ünite 1-Bölüm 6
  7 Ticari defterler ve kıymetli evrak hukuku (kıymetli evrak) K1-Ünite 1-Bölüm 6
  8 Ara Sınav
  9 Kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) K1-Ünite 3-Bölüm 1
  10 Türk Ticaret Kanunu K1-Ünite 1-Bölüm 1
  11 Cari hesap tanımı, konusu, sözleşme süresi ve hesap devresi, sözleşmenin hükümleri yenileme, faiz, güvenceler K1-Ünite 1-Bölüm 10
  12 Şirket Kavramı, şirketlerin tasnifi, şirketlerin özellikleri, ticaret şirketlerine yönelik genel hükümler K1-Ünite 2-Bölüm 1
  13 Adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limeted şirket K1-Ünite 2-Bölüm 2
  14 Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi K1-Ünite 2-Bölüm 3
  15 Ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi K1-Ünite 2-Bölüm 3
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr.Gör. Tuba YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Aksoy, M. A. (2014). Ticaret Hukuku Bilgisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK1. Karahan, S. (2011). Ticari İşletme Hukuku. Konya: Mimoza.
  Dersin Amacı Dersin amacı temel ticari işletme hukuku bilgisi verilmesidir.
  Dersin İçeriği Ticari işlemler ve uygulama alanları, ticari yargı, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, tacir yardımcıları, cari hesap, kollektif ortaklık, komandit ortaklık, anonim şirket, kambiyo senetleri, poliçe bono, çek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 3
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. 5
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. 5
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster